Dopuni kredit

Globaltel je virtuelni mobilni operator osnovan 2016. godine sa željom da se inovacije u oblasti telekomunikacija plasiraju na srpsko tržište. Ideja vodilja sveukupnog poslovanja Globaltela je da se u centar poslovnih aktivnosti stave savremene potrebe korisnika, i da uspešeno gradimo svoj brend na temeljima zadovoljstva istih. Posvećeni smo omogućavanju korisnicima da sve svoje potrebe za telekomunikacijama mogu da završe na klik bez čekanja u poslovnicama, veoma transparentno i bez nelogičnih računa. Pratimo tempo modernog čoveka i težimo da postanemo partner na njegovom putu a ne prepreka.