Dopuni kredit

Ако  kupite naše Usluge, onda se ovi uslovi plaćanja odnose na kupovinu i slažete se sa njima.

Naknade

Ako postoji naknada povezana sa Uslugom , Vi se slažete da platite tu naknadu.Navedena cena za Uslugu isključuje sve pripadajuće takse I provizije, osim ako nije drugačije navedeno.Cena za proizvod Globaltel-a koji plaćate obuhvata naknadu za proizvod I naknadu za pripadajuće poreze.

Nalog za plaćanje

Da biste platili za Uslugu, biće Vam traženo da obezbedite način plaćanja u vreme kada se prijavite za Uslugu. Vi u svakom trenutku možete pristupiti I promeniti informacije vezane za način plaćanja .Osim toga, saglasni ste da dozvolite Globaltel-u da koristi ažurirane informacije o nalogu u vezi sa izabranim načinom plaćanja. Slažete se da blagovremeno ažurirate svoj nalog I druge informacije, uključujući  Vašu email adresu I sve detalje vezane za plaćanje , tako da možemo da završimo Vašu  transakciju I da Vas u slučaju potrebe kontaktiramo , a u vezi sa Vašom  transakcijom.

Plaćanje

Opredelivši se za način plaćanja , Vi (i)  garantujete da ste ovlašćeni za način plaćanja koji ste izabrali I da svaka informacija koju ste nam dostavili , a vezano za plaćanje je tačna I istinita; (ii) ovlastili ste Globaltel da Vam naplati za odabrane usluge ili dostupne sadržaje koristeći odabrani način plaćanja; (iii) ovlastili ste Globaltel da Vam naplati za izabrane karakteristike Usluga za koje ste se prijavili ili koje koristite dokle god su ovi Uslovi na snazi. Globaltel Vam može naplatiti (a) unapred; (b) u vreme kupovine; (c) ubrzo nakon kupovine; ili (d) na osnovu ponovnog naplaćivanja za Usluge pretplate/kredita. Takođe, možemo Vam naplatiti do iznosa koji ste odobrili, a mi ćemo Vas obavestiti unapred ukoliko dođe do bilo kakve promene iznosa koji se ponavlja , a vezano za pretplatu/kredit. Možemo Vam naplatiti istovremeno za više od jednog od Vaših predhodnih perioda za obračun iznosa koji ranije nisu bili obrađeni.

Uplate koje se ponavljaju

Kada kupite Uslugu na bazi pretplate( npr. mesečne, godišnje ili kako je primenljivo) ili ukoliko je Uslugom definisan novčani iznos ispod koga ste saglasni da Vaš račun neće pasti, potvrđujete I slažete se da se odobrava plaćanje koje se ponavlja, a plaćanje se vrši metodom koju ste odabrali, sve do momenta do koga Vi ne prekinete pretplatu ili promenite zadate parametere.  Odobravanjem redovne isplate , Vi nas ovlašćujete za obradu takvih plaćanja, kao elektronska zaduženja ili transfer sredstava, ili kao elektronska isplata sa Vašeg određenog računa ( u slučaju kreditne kartice) (zajedno  "elektronsko plaćanje "). Pretplate se obično naplaćuju  unapred za odabrani vremenski period pretplate.

Smernice za refundiranje

Ukoliko nije drugačije uređeno zakonom ili posebnim uslovima ponude, sve nabavka su konačne I bespovratne. Ukoliko smatrate da smo Vam nešto pogrešno naplatili, morate nas kontaktirati u roku od 30 dana od momenta naplate.Nako 30 dana nećemo vršiti bilo kakve nadoknade ili povrat sredstava. Zadržavamo parvo da damo nadoknadu ili kredit po našem nahođenju. Ukoliko refundiramo , odnosno vratimo novac , nemamo obavezu da izdamo istu ili sličnu nadoknadu u budućnosti. Ova politika refundiranja ne utiče na zakonska pravakoja se mogu primeniti.

Uslovi plaćanja (pdf, 120 KB)