Dopuni kredit

Vizija

Potpuno zadovoljenje potreba korisnika u oblasti telekomunikacija, zabave i mobilnih plaćanja.

Misija

Implementacija najsavremenijih rešenja u oblasti telekomunikacija kojima težimo da olakšamo i poboljšamo svakodnevni život korisnika i učinimo ih povezanim sa onima do kojih im je stalo.